Jak rozpoznać objawy Alzheimera?

blog1Alzheimer to choroba, która niszczy pamięć, powoduje zmiany zachowania i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Co jednak najgorsze, to choroba, która postępuje i wraz z wiekiem pogłębia negatywne zmiany. Jak ją rozpoznać?

Alzheimer najczęściej dotyka osoby po 65 roku życia, choć pojawia się również wcześniej. Obecnie choruje na niego ponad 30 mln osób, a szacuje się, że w roku 2050 pojawi się u jednej na 85 osób. Pacjenci od momentu postawienia diagnozy przeżywają średnio ok.7 lat. Zatrzymanie czy wyleczenie choroby jest bowiem niemożliwe.

Jakie sygnały mogą być niepokojące? Po czym rozpoznać, że zapominanie o wydarzeniach, miejscu, w którym położyło się okulary, wynika nie z wieku czy nadmiaru obowiązków a z rozwijającej się choroby?

Kłopoty z pamięcią

To jeden z najpowszechniejszych objawów demencji. W początkowym stadium choroby ubytki dotyczą pamięci krótkotrwałej. Osoba chora zapomina o spotkaniach, plotce, którą przed chwilą usłyszała od sąsiadki w sklepie, miejscu, w którym położyła klucze, po kilka razy opowiada tę samą historię.

W kolejnej fazie problemy te ulegają pogłębieniu. Chory zaczyna zapominać o faktach i wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, a w stadium zaawansowanym – nie poznaje swoich bliskich, a nawet, np. spoglądając w lustro, siebie. Może również mieć problemy z higieną osobistą.

Problemy z komunikacją

Kłopoty z pamięcią niosą ze sobą jeszcze jeden bardzo poważny skutek – problemy językowe. Osoby chore nie potrafią przypomnieć sobie słów, stąd też ich zdania coraz częściej nagle się urywają lub pojawiają się w nich luki wypełniane przez „tam”, „to”. Afazji, czyli utracie zdolności mowy, towarzyszy zaburzenie zdolności rozpoznawania przedmiotów (agnozja). Osoby chore mogą mieć zatem problem z podaniem nam przedmiotu, o który poprosiliśmy.


Problemy ze zwykłymi czynnościami

W miarę rozwoju choroby pojawiają się problemy z uwagą, koncentracją, myśleniem abstrakcyjnym. W efekcie zwykłe, codzienne obowiązki, takie jak planowanie dnia i miesięcznego budżetu, robienie zakupów i obliczanie ile będą kosztowały stają się problemem nie do rozwiązania. Upośledzenie ruchów i zaburzenia czucia uniemożliwiają również wykonywanie takich czynności jak rysowanie, pisanie, ubieranie się.

Problemy z orientacją w czasie i przestrzeni

Chorzy na Alzheimera mają problemy z określeniem dnia tygodnia i daty. Co więcej, z czasem tracą również orientację w przestrzeni. Nie wiedzą dlaczego znajdują się w jakimś miejscu i jak do niego trafili. Nie potrafią też trafić do domu. Problem ten pogarsza fakt, że w zaawansowanym stadium Alzheimera chory nie zdaje już sobie sprawy ze swoich ograniczeń.

Problemy z odnalezieniem przedmiotów

Dla osoby zdrowej znalezienie kluczy do samochodu, portfela, okularów czy gazety nie stanowi problemu. Nawet jeśli nie położymy ich w tym samym miejscu co zwykle, potrafimy sobie przypomnieć, jakie czynności wykonywaliśmy po kolei po powrocie do domu i na tej podstawie  ustalić miejsce zguby. W przypadku chorego to niemożliwe.

Zmiany zachowania

Narastające problemy natury neurologicznej nieodłącznie wiążą się ze zmianami nastroju. Depresyjne zachowania, rozdrażnienie, agresja pojawiają się nawet u osób, które do tej pory były pełne radości życia i nad wyraz spokojne.

Rezygnacja z życia towarzyskiego i pasji

Problemy z pamięcią i koncentracją, zmiany nastrojów skutkują stopniowym wycofywanie się z życia społecznego. Osoby, które chętnie spotykały się ze znajomymi, wycofują się z dotychczasowych relacji. Ci, którzy żyli bardzo aktywnie, uprawiali sport, mieli swoje pasje, powoli tracą radość życia, korą zastępuje apatia i otępienie.